உங்களுக்கு தெரியுமா? Unorder List இணை பயன்படுத்தி Navigation Bar (Menu) Web Page இல் உருவாக்கலாம். இந்த பதிவில்
  • Unordered List என்றால் என்ன?
  • Nested Tags என்றால் என்ன?  
  • Order list இணையும் Unorder List இணையும் ஒன்றாக பயன்படுத்துவது எப்படி? 

மேலதிக விபரங்களுக்கு வீடியோ வை பாருங்கள்.
Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
அறிவின் உச்சக்கட்டம் © 2010-2014. All Rights Reserved.
Top