Microsoft Visual Basic  - 02 Microsoft Visual Basic - 02

இன்று நாம் vb ஐ பயன்படுத்தி பின்வரும் பிரச்சினைகளை ஆய்வு செய்து, அதற்கு தேவையான code களை எழுதுவோம். பிரச்சினை என்ன வென்றால் 01. VB இல் நாம் ...

Read more »
5:47 PM

Microsoft Visual Basic 6.0 தமிழில் Microsoft Visual Basic 6.0 தமிழில்

Microsoft Visual Basic பற்றி சில பேர் அறிந்து இருந்தாலும்  பெரும் பாலானோர் அறிந்து இருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த மென்பொருளைப...

Read more »
8:41 PM

Microsoft Office Word 2007 - Clipboard Microsoft Office Word 2007 - Clipboard

Clipboard என்றால் என்ன? ms word இல் ஒரு Document ஐ வேகமாக தயார் செய்து கொள்வதற்கு இந்த Clipboard நமக்கு பெரிதும் உதவுகிறது.எப்படி என்றால் ஒர...

Read more »
2:41 PM

உங்கள் பைல்களை பாதுகாப்பாக வைக்க சிறந்த மென்பொருள் உங்கள் பைல்களை பாதுகாப்பாக வைக்க சிறந்த மென்பொருள்

இன்றைய மென்பொருளை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் உங்கள் பைல்களை யாரும் திருட மாட்டர்கள் அதாவது நம்முடை pen Drive ஐ ஒருவரிடம் கொடுக்கும் போது அதில் ...

Read more »
6:43 PM
 
 
அறிவின் உச்சக்கட்டம் © 2010-2014. All Rights Reserved.
Top