இலங்கையில் இதுவரைக்கும் யாருமே வழங்காத சேவையை இப்போது Nimzath.com, Dialog மூலமாக வழங்குகிறது இலங்கையில் இதுவரைக்கும் யாருமே வழங்காத சேவையை இப்போது Nimzath.com, Dialog மூலமாக வழங்குகிறது

இலங்கையில் தகவல் தொழில்நுட்ப மாதாந்த சஞ்சிகைகள் வெளியாவது மிக குறைவு.அப்படி ஒரு சில சஞ்சிகைகள் வெளிவந்தாலும் அது  நாடு  பூராவும் கிடைப்பதில்...

Read more »
6:06 PM

150வது பதிவு : உங்கள் நண்பர்களை SMS மூலம் ஏமாற்ற வேண்டுமா? 150வது பதிவு : உங்கள் நண்பர்களை SMS மூலம் ஏமாற்ற வேண்டுமா?

இது கல்வி நோக்கத்திற்காக மாத்திரம் இங்கு சொல்லித்தருகிறேன்.இதை வைத்து பல குற்றச்செயல்களை செய்ய முடிந்தாலும்.அதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கி...

Read more »
1:53 PM
 
 
அறிவின் உச்சக்கட்டம் © 2010-2014. All Rights Reserved.
Top