புதிதாக வந்து இருக்கும் opera mini 6.5 இல் பல புதிய வசதிககளை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள்.Data Usage view என்ற வசதி மிக அருமையாக உள்ளது.இதன் மூலம் opera mini பெற்றுக்கொண்ட Data மிக குறைவு என்பதை ஆதாரத்துடன் நிறுபித்து இருக்கிறார்கள்.அதாவது 1MB கொண்ட இணைய பக்கத்தை opera mini இல் நாம் பார்க்கும் போது opera mini ஆனாது  வெறும் 100KB இற்கு அந்த பக்கத்தை சுருக்கி நமக்கு  காட்டுகிறது.

குறித்த நேரத்தில் எவ்வளவு வீதம் Data களை சேமித்து இருக்கிறது என்பதையும், இதுவரை எவ்வளவு Data களை சேமித்து இருக்கிறது என்பதையும் நாம் Data Usage view இற்கு சென்று பார்க்கலாம்.இதில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டவைகளை  பாருங்கள்.

 • Added Data Usage view
 • Added star bookmark in URL
 • Added crash logger*
 • Added support for system bookmarks
 • Added support for Symbian Status Bar, Notification Bar*
 • Added protocol setting in advanced options
 • Added share pages through email
 • Improved compression with WebP instead of JPEG images*
 • Improved localization for more languages
 • Fixed various stability and performance issues
 • *Not Supported on Symbian S60 2nd edition

Opera mini 6.5 ஐ Download செய்வதற்கு m.opera.com இற்கு செல்லவும்.

1 comments Blogger 1 Facebook

 
அறிவின் உச்சக்கட்டம் © 2010-2014. All Rights Reserved.
Top