இந்த வீடியோ மூலம்,


  • Cell Range என்றால் என்ன?
  • Cell Range இற்கு பெயர் ஒன்றை வழங்குவது எப்படி?
  • எந்த Function இற்குல் Cell Range இனை பயன்படுத்தலாம்
  • #NAME? என்ற Error தோன்றுவதற்குரிய காரணம் என்ன?
போன்ற விடயங்களை நீங்கள்  அறிந்து கொள்வீர்கள்.

பிடித்து இருந்தால் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
அறிவின் உச்சக்கட்டம் © 2010-2014. All Rights Reserved.
Top